ИНИЦИЈАТИВЕ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА 2022. ГОДИНЕ

 1. Награда за књигу прича

За књиге прича постоји само једна – Андрићева награда што је недовољно за овај веома важан, а у књижевном животу запостављен жанр.

Због тога Српско књижевно друштво намерава да оснује награду за књигу прича.

Конкурс би се расписивао сваке године за књиге објављене претходне.

За износ награде и рад жирија конкурисало би се, већ 2023. године на конкурсима републичког Министарства културе и Секретаријата за културу града Београда.

Позивамо чланове да предложе назив награде.

 1. Рад на побољшању конкурсних процедура

Новац који се издваја за пројекте у култури је не само оскудан, већ и стиже са огромним закашњењем (тек средином године или касније) што практично блокира културни живот у првом полугођу.

Српско књижевно друштво ће, заједно са другим удружењима и актерима културног живота, радити на побољшању конкурсних процедура, што подразумева:

 • Благовремено расписивање конкурса и реализацију конкурсне процедуре тако да резултати за следећу годину буду познати до краја текуће, што би омогућило нормално одвијање културног живота.
 • Побољшање критеријума за валоризацију пројеката.
 • Транспарентнији избор комисија

 

 1. Повећање буџета за културу/књижевност

Буџет за културу/књижевност је недостојно мали.

Крајем године се усвајају републички буџет и буџети локалних самоуправа за следећу годину.

Српско књижевно друштво намерава да тражи да се републички буџет:

 • за подршку књижевном стваралаштву и издаваштву повећа са овогодишњих 186 милиона на 558 милиона динара
 • за подршку репрезентативним удружењима (поверени послови) са овогодишњих 50 милиона на 100 милиона динара.

У том циљу Српско књижевно друштво ће:

 • упутити дописе Министарству културе, Министарству финансија и премијерки
 • упутити предлоге медијима и јавности
 • организовати друге активности

Српско књижевно друштво ће се одговарајућим предлозима такође обратити локалним самоуправама.

Српско књижевно друштво ће предложити другим репрезентативним удружењима да заједнички раде на повећању издвајања за културу.

 

Секретаријат СКД-а

 

Београд, 19. 10. 2022. године

 

Dejan Simonovic