Репрезентативно удружење

Десет година после оснивања, Српско књижевно друштво је коначно стекло статус репрезентативног удружења у култури.

Решење (број 022-05-24/2011-06, у Београду, 20. октобра 2011. године) је донето на основу члана 56. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 8. Правилника о саставу и начину рада Комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури („Службени гласник РС”, број 57/10), а на предлог Комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури.

Решење је, као и за остала репрезентативна удружења, потписао Предраг Марковић, министар културе, информисања и информационог друштва.

Dejan Simonovic