Александар Добријевић

Александар Добријевић

Рођен у Београду, 1971. године.

Дипломирао, магистрирао и докторирао филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Предаје предмет „Етика“ на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду.

 

Аутор је два романа:

Потрепштине по Мартину (Београд: Медијска књижара Круг, 2009);

Мешавинар (Београд: Лом, 2018).

 

Написао је две научне монографије:

Ка адекватној моралној теорији: нормативна етика Ричарда М. Хера (Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију/”Филип Вишњић”, 2006);

Између образовања и самообразовања (Бања Лука: Арт принт, 2010).

 

Превео је четири научне монографије с енглеског језика.