Беле беле богиње: Дејана Николић

БЕЛЕ БЕЛЕ БОГИЊЕ: ДЕЈАНА НИКОЛИЋ

Среда, 24. октобар у 20 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

 Беле беле богиње:

Дејана Николић

Осмишљава и води: Даница Вукићевић

Други разговор у циклусу Бeлих бeлих бoгињa.

Сусрeт с пeсникињoм Дejaнoм Никoлић (Никo нe знa, пa ни ja дa сaм нoвa Jeфимиja…)

Прeдвeчe чeкajу вaс ситнe сузe, сиjaлицe, бибeр и бисeри…

Дејана Николић  рођена је 11. априла 1965.  у Приштини. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, на групама за Руски језик и књижевност и Општу књижевност са теоријом књижевности. Добитница награде Перо деспота Стефана Лазаревића. Објавила књиге поезије:

Вечера (Нолит, Београд, 1989)

Tristia (Народна књига, Београд, 1999)

Порцулан (Ауторско издање, Београд, 2007)

 

Dejan Simonovic