Бисерка Рајчић

Бисерка Рајчић

Бисерка Рајчић је рођена 1940. године у Јелашници код Зајечара. Основну школу и гимназију завршила је у Зајечару, а студије славистике (група за источне и западне словенске језике и књижевности) на Филолошком факултету Београдског универзитета. Живи и ради у Београду. Поред писања и превођења углавном се бавила библиотекарством, радећи у научним библиотекама (Народна библиотека Србије, Институт за историју САНУ и Институт за српски језик САНУ), за значајан допринос развоју библиотекарства је награђена Плакетом Народне библиотеке Србије (1978). Писањем и превођењем бави се од последњих година студија славистике, тј. од 1962. године до данас. Поред књижевности (сви жанрови) бави се позориштем, ликовном уметношћу, филмом, филозофијом, естетиком, политикологијом, историографијом, питањима вере и цркве словенских народа, највише Пољском.

Досад је објавила око 100 књига превода (поезија, проза, драме, есејистика, театрологија, филозофија, естетика, теорија књижевности и уметности, историографија, политикологија и сл.), као и бројне текстове из поменутих области у књижевним, културним и друштвено-филозофским часописима Србије и бивше Југославије (око 1600 библиографских јединица) о ауторима (око 400), којима се бавила и које је преводила, као и о културном животу словенских земаља. Поезију око 160 пољских, руских, чешких и словачких песника (тридесетак појединачних збирки, антологије, већи блокови у књижевним часописима

Књиге – властите

 • Писма из Прага (1999),
 • Пољска цивилизација (2003),
 • Шопен, Жорж Санд и њена деца, радиодрама, (2005)
 • Мој Краков (2006),
 • Имаго Полониае (2014)
 • више стотина текстова о писцима које је преводила.

Радио драме

 • Шопен, Жорж Санд и њена деца (2005)
 • Карол Шимановски или горка слава (2011)

ПРЕВОДИЛАЧКИ ОПУС

 • Најлонски месец Јарослава Блашкова; превод са словачког Бисерка Рајчић. – Сарајево : Свјетлост, 1966.
 • О торби која није хтела у школу Јанчова Марија ; превод са словачког Бисерка Рајчић. – Београд : Младо поколење, 1966.
 • Земља људи Јан Марија Гисгес ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Крушевац : Багдала, 1967.
 • САВРЕМЕНА СЛОВАЧКА ПОЕЗИЈА / избор и превод са словачког Бисерка Рајчић – Крушевац : Багдала, 1967.
 • Љубав на последњи поглед Владимир Рајсел ; превод са словачког Бисерка Рајчић. – Крушевац : Багдала, 1970.
 • У ритму корења Уршула Козјол ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Крушевац : Багдала, 1972.
 • Аматерско школовање паса Антоњи Бжезиха ; превод с пољског Бисерка Рајчић.– Београд : Нолит, [1979].
 • О торби која није хтјела у школу Марија Јанчова ; превод с пољског Бисерка Рајчић.– Сарајево : Свјетлост, 1979.
 • РЕЛИГИОЗНИ ОБРЕДИ, ОБИЧАЈИ И СИМБОЛИ : (зборник) / превод с пољског Бисерка Рајчић. –Београд : Радничка Штампа, 1980.
 • Сновиђења над заливом Сан Франциско / Чеслав Милош ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Горњи Милановац: Дечје новине, 1982.
 • Рапорт о ратном стању / Марек Новаковски ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Књижевна фабрика “МЈВ и деца”, 1984.
 • Грађа и стил у Толстојевом роману “Рат и мир” / Виктор Шкловски ; превод с руског Бисерка Рајчић ; редактор и писац поговора Новица Петковић. – Београд : Нолит, 1984.
 • ПОЉСКО ПИТАЊЕ : чланци, есеји, полемике / избор и превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Радионица СИЦ, 1985.
 • Позориште есенције и други есеји / Јан Кот ; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Просвета, 1986.
 • Кнез тмине и дванаест прича / Марек Новаковски ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Филип Вишњић, 1986.
 • Гомбрович.Фердидурке. Фердидуркизам; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Видици, 1987. – 47 стр. ; 23 цм. – (Свеске / Видици ; 2)
 • Мала апокалипса / Тадеуш Конвицки ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Филип Вишњић, 1987. Апокалипса према Конвицком / Бисерка Рајчић : стр. 205 – 211.
 • ПУТ КА СОЛИДАРНОСТИ / превод с пољског Бисерка Рајчић. – Harrow (Енглеска) : Наша реч, 1988.
 • Цинкарења и друга потказивања / Славомир Мрожек ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд, изд. Милан Душков, Бисерка Рајчић, 1989
 • Ђаво у историји / Лешек Колаковски ; превели [с пољског] Ристо Тубић, Бисерка Рајчић, Фрањо Рехлицкy. – Бања Лука : Глас, 1989.
 • ЧЕШКО ПИТАЊЕ / приредила и превод с чешког Бисерка Рајчић. – 1. изд. – Београд : Библиотека Пана Душицког, 1990.
 • Камени поток : есеји/ Јан Кот ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Књижевне новине, 1990. – VI
 • Сумрак естетике / Стефан Моравски ; приредила и превела с пољског Бисерка Рајчић. – Бања Лука : Нови глас, 1990.
 • Мислити савремену демократију : есеји, писма, интервјуи / Адам Михњик ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Радио Б92, 1995.
 • Европа и постевропско доба / Јан Паточка ; превод с чешког Бисерка Рајчић. – Београд : Центар за геопоетику, 1995.
 • Транс-Атлантик / Витолд Гомбрович ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Радио Б92, 1996.
 • Кућа, сан и дечје игре / Јулијан Корнхаузер ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Љубљана : Водникова домачија: културни викенд дјеце из БиХ, 1996.
 • Религија Словена / Хенрик Ловмјањски ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Библиотека XX век : Словограф, 1996.
 • Империја / Ришард Капушћињски ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Радио Б92, 1997.
 • Мини предавања о макси стварима / Лешек Колаковски ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Плато, 1997.
 • Missa pagana : песме, песме за гитару, поеме / Едвард Стахура ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Књижевна омладина Србије, 1997.
 • Изабране песме / Вислава Шимборска ; приредила и превела с пољског Бисерка Рајчић ; превео с пољског Петар Вујичић. – Београд : Радио Б92, 1997.
 • Карактери и списи / Казимјеж Брандис ; превод с пољског Бисерка Рајчић.– Београд : Паидеиа, 1998.
 • Епилог олује / Збигњев Херберт ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Радио Б92, 1998. Рођење и смрт господина Когита (поговор) / Бисерка Рајчић
 • Мртва природа с ђемом : [есеји] / Збигњев Херберт ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Панчево : Књижара Прота Васа, 1998. Хербертови холандски апокрифи (успомени Петра Вујичића, у Београду 5. 3. 1995) / Бисерка Рајчић
 • Сигнализам српска неоавангарда / Јулијан Корнхаузер ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Ниш : Просвета, 1998.
 • Прилог биографији / Јан Кот ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Нови Сад : Прометеј, 1998. Кот наш савременик / Бисерка Рајчић
 • Стипендисти времена /Песме; Друга збирка песама; Трећа збирка песама; Четврта збирка песама; Пета збирка песама; Подручје ограниченог задржавања; Стипендисти времена; Људи за почетнике / Ева Липска ; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић. – Вршац : Књижевна општина Вршац, 1998. Ева Липска / Бисерка Рајчић
 • Јесен с мртвим јастребом / Колико прилика има ружа; Шта је остало од анђела; Час између пса и вука; Туга; Прутићи; Давно просо; Нада с буковим крилима; Одливци у изгубљеном воску; Ко у тмини вино пије/Јан Скацел ; избор и превод с чешког Бисерка Рајчић. – Вршац : Књижевна општина Вршац, 1998.
 • Увек фрагмент / Тадеуш Ружевич ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Вршац : Књижевна општина Вршац, 2000. Случај Тадеуш Ружевич / Бисерка Рајчић
 • Наркотици / Станислав Игнаци Виткјевич ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Чачак : Градац, 2000. О писцу / Бисерка Рајчић
 • Мали Ларус / Адам Загајевски ; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.– Београд : Стубови културе, 2000.
 • Лапидаријум / Ришард Капушћињски ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Б 92, 2001. Лапидарија Капушћињског или фрагмент као књижевна форма / Бисерка Рајчић
 • Мини предавања о макси стварима / Лешек Колаковски ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – 2. проширено изд. – Београд : Плато, 2001. Мини предавања Колаковског / Бисерка Рајчић
 • Онострано(ст) : приче / Ана Поточек ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Вршац : Књижевна општина Вршац, 2002.
 • Пијаниста : сећања на Варшаву 1939 -1945 / Владислав Шпилман ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Народнакњига – Алфа, 2002.
 • Испод вулкана / Марћин Швјетлицки; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Књижевна омладина Србије, 2002. Марћин Швјетлицки / Бисерка Рајчић
 • Тренутак / Вислава Шимборска; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Вршац Књижевна општина Вршац, 2002.
 • Ноћ Хелвера / Ингмар Вилквист ; превод с пољског Бисерка Рајчић. – Београд : Лир БГ : Форум писаца, 2002. Ноћ Хелвера – из преводилачког угла / Бисерка Рајчић
 • ХЕРБЕРТ, Збигњев Лавиринт над морем; превод с пољског Бисерка Рајчић.-Београд:Б.Кукић;Чачак:Уметничко друштво Градац, 2005.
 • Бела ноћ љубави/Густав Херлинг-Груђињски;избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.-Београд:Б.Кукић; Чачак:Уметничко друштво Градац, 2003.
 • Ја/ збирке 1999; Зоолошке продавнице; Ја/Ева Липска; превод с пољског Бисерка Рајчић.-Београд:Чигоја штампа, 2004.
 • Статични пејзаж:изабране приче/Корнел Филипович; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.-Нови Сад: Stylos ,2006.
 • Негде Другде/ збирке Негде другде; Ивер/Ева Липска; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.- Београд: Просвета, 2006.
 • affirmative /Лукаш Мањчик; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.-Београд, Трећи трг, 2006,

 • Дар/Ерик Островски; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.-Београд, Трећи трг, 2006.
 • Сива зона/збирке мајка одлази; професоров ножић; сива зона; излазак/Тадеуш Ружевич; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.-Вршац:
 • Јосје Телац/Израел Јошуа Сингер; превод с пољског Бисерка Рајчић.-Зрењанин:Агора, 2006.
 • Две тачке/Вислава Шимборска; превод с пољског Бисерка Рајчић.-.-Вршац:Књижевна општина Вршац, 2006.
 • Необавезна лектира/Вислава Шимборска; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.- Београд: Просвета, 2006.
 • Зимски разговор(и)/ збирке Обележја језика; 98 песама; Згушњавајућа светлост; Зимски разговор/Томас Венцлова; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.- Вршац:Књижевна општина Вршац, 2006.
 • Империја сузе/Ева Зоненберг; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.- Београд:Трећи трг, 2006.
 • Теорија луткарства: Огледи из историје, теорије и естетике луткарског театра/Хенрик Јурковски; превод с пољског Бисерка Рајчић.- Суботица, Међународни фестивал позоришта за децу, 2007.
 • Путовања с Херодотом/Ришард Капушћињски; превод с пољског Бисерка Рајчић.- Београд: Службени гласник, 2007. Путовања с Херодотом и Капушћињским/Бисерка Рајчић
 • Невоље с ђаволом/Лешек Колаковски; избор и превод с пољског Бисерка Рајчић.-Београд, Логистика, 2007.-Напомена преводиоца/Бисерка Рајчић

Награде и признања

 • Награда Јован Максимовић за превод с руског (проза), коју додељује Удружење књижевних преводилаца Србије (1984),
 • Награда за животно дело коју додељује Удружење књижевних преводилаца Србије (1999),
 • Повеља Радио Београда 2 за дугогодишњу сарадњу, допринос радио стваралаштву и афирмацији ауторског и критичког радија повећеног култури и уметности (2008)
 • Награда Удружења аутора и композитора ЗАиКС за изузетна достигнућа у области превођења пољске књижевности (Варшава, 1989),
 • Сребрни орден заслуга за Републику Пољску који додељује Председник Републике Пољске (Варшава, 1991),
 • Диплома за изузетне заслуге у промовисању Пољске у свету, коју додељује Министарство спољних послова Пољске (Варшава, 2000),
 • Награда Збигњев Домињак за вишегодињу делатност на пољу превођења поезије, коју додељују Фондација Малгожате Бадовске из Лођа, лођски часопис Тyгиел културy и Катедра за славистику Лођског универзитета (Лођ, 2004),
 • Награда Станислав Игнаци Виткјевич за популарисање пољске позоришне мисли коју додељује Институт за уметност Пољске Академије Наука и Удружење позоришних уметника Пољске (Гдиња, 2007),
 • Награда Трансатлантик 2009 коју додељује краковски Институт за књигу и Министарство културе Републике Пољске за изузетан допринос превођењу пољске књижевности у свету.

Захваљујући заинтересованости за ликовну уметност и авангарду од 2001.године интензивно се бави колажом. Досад их је излагала у оквиру својих књижевних вечери, у библиотекама и позориштима, на изложбама Галерије Историјског архива у Панчеву, а 2004. имала је самосталну изложбу у Народном музеју у Зајечару. Користи их и за насловне стране књига својих преведених аутора, пре свега песника.