Број 223-224 Књижевног магазина

Број 223 можете преузети овде

Број 224 можете преузети овде

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН број 223 (женски примерак)

јануар-јун 2020. године

У ПРВОМ ЛИЦУ

Јована Милованчевић: разговор са Златом Коцић – Лествичне метаморфозе душе /2

СУШТИ ПОСЛОВИ

Рада Стијовић, Двадесет први том речника САНУ/6

Владислава Ивковић Марковић, Исидора Ињац и Марјан Маринковић, Азбучник о Павићу /9

ГРЕЈАЊЕ СВЕТА (ПОЕЗИЈА)

Бојана Стојановић Пантовић /11

Гордана Смуђа / 12

Сузана Ђорђевић /14

Ања Марковић /15

КЛАСА, КЛАСИКА (из заоставштине знаменитих српских писаца)

Милица Мићић Димовска /16

БЕСКРАЈНИ ПРОЗНИ КРУГ (значајни српски писци, савременици)

Љубица Арсић /20

Татјана Јанковић /24

ПРОЗА НА ПУТУ (прозно стваралаштво младих)

Барбара Новаковић /26

Милица Шпадијер /28

ПРЕВОДНИЦА (преводи)

Луиз Глик (са енглеског превео Владимир Копицл) /31

Бајке, митови и предања Патагоније (са шпанског превела Силвија Монрос Стојаковић) /35

Елизабет Гаскел (са енглеског превела Јелена Витезовић) /37

КО ТО ТАМО ЧИТА (књижевна критика)

Јелена Ангеловски, Млади су само прсти на оловци (Јелена Ленголд, Мутни наговештај кише, Архипелаг, Београд, 2020) /40

Снежана Николић, (Ре)креирање идентитета (Радмила Петровић, Моја мама зна шта се дешава у градовима, ППМ Енклава, Београд 2020) /41

Весна Тријић, Поезија која се ангажује (Ненад Милошевић, Песме из лимба, Културни центар Новог Сада, 2019) /43

Јована Милованчевић, Године које је створила прича (Гузељ Јахина, Деца Волге, Самиздат Б92, Београд, 2018) /45

Александра Д. Матић, Стваралаштво жена у епохи идеологија (Славица Гароња Радованац, Жена и идеологија у српској књижевности, Фололошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2017) /47

Слађана Јаћимовић, Прича о књижевноисторијској мисли и њеним јунацима (Ненад Николић, Идентитет српске књижевности – прича о књижевноисторијској идеји, СКЗ, Београд, 2019)

Славица Гароња, Жиг – роман о трагању за идентитетом (Драган Гага Поповић, Жиг, Libretto, Београд, 2019) /50

Наталија Јовановић, Зашто треба да читамо књиге које не разумемо? (Радован Бели Марковић, Стојна ветрењача, СКЗ, Београд, 2020) /55

Ала Татаренко, Апокрифи и друга књижевна сведочанства о Бориславу Пекићу (Пре времена чуда, прир. Вуле Журић, Лагуна, Београд, 2020) /56

 

ФИУ (филозофија и уметност)

Олга Красић Марјановић, Океан Пекић – Борислав Пекић: Један испуњен живот и каријера /60

Јована Дишић, Фолклорни елементи у поезији Србољуба Митића /63

КОЛОСАЛНО ПАРАДОКСАЛНО (афоризми)

Александра Филиповић /66

Корице и ликовни прилози: Коста Миловановић, академски сликар

 

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН број 224 (мушки примерак)

јул-децембар 2020. године

У ПРВОМ ЛИЦУ

Сања Милић: разговор са Милом Ломпаром – Његош као апсолутни песник /2

СУШТИ ПОСЛОВИ

Милан Алексић, Треће коло критичког издања дела Иве Андрића /5

ГРЕЈАЊЕ СВЕТА (ПОЕЗИЈА)

Никола Живановић /8

Енес Халиловић / 8

Слободан Јовић /9

Спасоје Јоксимовић /11

Радомир Д. Митрић /14

КЛАСА, КЛАСИКА (из заоставштине знаменитих српских писаца)

Павле Угринов /17

БЕСКРАЈНИ ПРОЗНИ КРУГ (значајни српски писци, савременици)

Горан Петровић /21

Драган Станишић /24

Жарко Радаковић /26

ПРОЗА НА ПУТУ (прозно стваралаштво младих)

Коста Миловановић /27

Александар Ђукић /31

ПРЕВОДНИЦА (преводи)

Броњислав Мај (са пољског превела Бисерка Рајчић) /34

Јахим Топол (са чешког превела Бисерка Рајчић) /35

Петер Хандке (са немачког превео Жарко Радаковић) /38

Адам Загајевски (са пољског превела Бисерка Рајчић) /40

КО ТО ТАМО ЧИТА (књижевна критика)

Милета Аћимовић Ивков, Линија бола и коментари (Милосав Тешић, Привид круга, СКЗ, Београд, 2019) /43

Александар Б. Лаковић, Прошло преломљено кроз садашњу свест (Драган Лакићевић, Прохуја; Жетелица и Шумановић, Партенон, Београд 2020) /45

Горан Максимовић, Изузетност лирског говора (Тања Крагујевић, Ekstavaganza, Чигоја штампа, Београд, 2019) /47

Кристијан Олах, Од саучесника с љубављу (Писци Павићу: зборник радова, прир. Михајло Пантић, Библиотека града Београда, 2019) /50

Драган Бабић, Писац-историофаг, и коментари (Океан Пекић: зборник радова, прир. Михајло Пантић, Библиотека града Београда, 2020) /52

Милош Јоцић, Сабрана дела Саве Дамјанова (Сава Дамјанов, Искони бе слово, Агора, Зрењанин) /54

Милан Ђорђевић, Књига кратких текстова Петра Пеце Поповића (Петар Пеца Поповић, Пролећа у Топчидеру, КОВ, Вршац, 2019) /56

Жарко Миленковић, Криза мушкости (Мухарем Баздуљ, Последњи мушкарац, Вулкан издаваштво, Београд, 2019) /58

Владан Бајчета, Нови стари Матијевић (Владан Матијевић, Слобода говора, Лагуна, Београд, 2020) /60

Никола Маринковић, Сећање и заборав српског страдања (Анђелко Анушић, Легенда о в(ј)етром вијанима, Удружење књижевника Републике Српске, Бања Лука, 2019)

Игор Перишић, Подношљива лакоћа патње (Игор Маројевић, Остаци света, Дерета, Београд, 2020) /64

ФИУ (филозофија и уметност)

Сергеј Аверинцев, Бахтин, смех и хришћанска култура (са руског превела Мирјана Грбић) /67

КОЛОСАЛНО ПАРАДОКСАЛНО (афоризми)

Милан Р. Симић /74

Корице и ликовни прилози: Коста Миловановић, академски сликар

 

Dejan Simonovic