Данијела Репман

Данијела Репман

Рођена је 5. августа 1976. године у Сомбору.

Поезију, прозу и књижевне приказе објављује у књижевним часописима и на интернет порталима. Била је стални сарадник Листа за културу и уметност Аванград.

Награђивана на регионалним конкурсима за поезију и кратку причу. Била је финалиста на 14. Фестивалу еуропске кратке приче, Загреб-Ријека 2015. и Вранац – најбоља кратка прича 2016. Књига кратких прича Квадратно дисање награђена је на конкурсу Трећег Трга и Београдског фестивала за поезију и прозу 2018.

Књиге поезије:

Цикличности, Славија, Нови Сад, 1997.

Место за савршен бег, Градска библиотека Карло Бијелицки, Сомбор, 2015.

Књиге прозе:

Трагом расутих тренутака, Прометеј, Нови Сад, 2014.

Квадратно дисање, Трећи Трг, Београд 2018.

Дипломирала је на Педагошком факултету. Тренутно је на мастер студијама за компаративну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.

Живи у Сомбору.