Дејана Николић

Дејана Николић

Рођена је 11. априла 1965. године у Приштини.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду,

на групама за Руски језик и књижевност и Општу књижевност са теоријом књижевности.

Објавила књиге поезије:

Вечера (Нолит, Београд, 1989)

Tristia (Народна књига, Београд, 1999)

Порцулан (Ауторско издање, Београд, 2007)

Календар (Ауторско издање, Чигоја штампа, Београд, 2019)

Добитница награде Перо деспота Стефана Лазаревића.

Стихове објављује од 1973. године.