Драгана В. Тодоресков

Драгана В. Тодоресков

Драгана В. Тодоресков, књижевна критичарка, историчарка књижевности (Нови Сад, 7. XI 1975). Дипломирала је (1999), магистрирала (2008, „Пародија и пародијски поступци у текстовима Јована Стерије Поповића“) и докторирала (2013, „Модели стварног у контексту аутореференцијалнсти поезије и прозе Јудите Шалго“) на Катедри за књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. Била је чланица Редакције часописа Летопис Матице српске (2013–2015) а стални је члан Уређивачког одбора часописа Интеркултуралност (од 2011). Живи у Новом Саду, мајка је две ћерке. Члан је Српског књижевног друштва и Друштва књижевника Војводине.

Објавила је око 170 студија, есеја и критика посвећених српској књижевности XIX и XX века, као и књижевно-теоријским питањима. У Летопису Матице српске приредила је три темата: о Ненаду Митрову, о Букеровој награди и о српском роману XIX века. Сарађује у часописима: Поља, Летопис Матице српске, Златна греда, Прича, Кораци, Свеске, Повеља, Квартал, Књижевни магазин, Књижевни лист, Нова мисао Траг, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Свеске Матице српске и др. Објавила је следеће књиге: Стеријине пародије – искушења (пост)модерног читања (Службени гласник, Београд, 2009); Дан, контекст, брзина ветра (Мали Немо, Панчево 2010); Писати даље – изабране критике (Дневник, Нови Сад 2012); Тело песме (Агора, Зрењанин, 2013); Трагом кочења – присвајање, преодевање и раслојавање стварности у поезији и прози Јудите Шалго (Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2014), Збогом, причина истино! – огледи о стратегијама српских приповедача (Адреса, Нови Сад, 2015), Јунаци наших вароши (Орион Спирит, Нови Сад, 2017).

Приређене књиге: Тања Крагујевић: Ружа, одистаизабране песме (Завод за културу Војводине, Нови Сад 2010); Ненад Митров: Позно биље сабране песме  (Службени гласник, Београд, 2013); Ненад Митров: Дневник (са О. Карановићем, Градска библиотека у Новом Саду, 2014); Десанка Максимовић: Изабране песме (Каирос, Сремски Карловци, 2018). Коауторка је у књигама Лаза Костић – Theses e scientiis juridicis et politics = тезе из правних и политичких наука, приредио Душан Николић, Матица српска, Нови Сад, 2011) и Лекискон мултикултуралности (ЦИНК, Нови Сад, 2014, уредник Александра Ђурић Боснић).

Учествовала је или учествује раду више жирија за доделу књижевних награда. Спољни је сарадник Књижевног клуба Хрватског културно-умјетничко-просвјетног друштва „Станислав Препрек“ у Новом Саду и уредник годишњих публикација овог Друштва, Препреково прољеће (зборник песама) и Препрекова јесен (зборник прича), као и укупне издавачке делазности клуба.