МЕЂУНАРОДНА КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА СКД–КРУПАРА 2021.

Комплекс Крупара (Бачко Душаново код Суботице) од 25. до 29. августа 2021. године.

Организација: Српско књижевно друштво и комплекс Крупара

Финансијска подршка: Министарство културе и информисања Републике Србије

Учесници: Сибелан Форестер (Sibelan Forrester) – Сједињене Америчке државе, Љубинка Перинац Станков – Румунија, Атила Сабо Палоц (Szabó PalóczAttila) – Мађарска, Фрања Петриновић, Ненад Милошевић – Србија

Уређују и воде Ђорђе Кубурић и Дејан Симоновић

 

Међународна књижевна колонија СКД–Крупара је место сусрета књижевника и књижевних преводилаца. Место прожимања језика, култура, књижевних приступа и искустава. Место размене и подстицаја.

То је прилика да се, у непосредном сусрету, писци и преводиоци упознају боље, дубље, свестраније, свеобухватније.

Колонија се одржава у прелепом амбијенту комплекса Крупара у Бачком Душанову код Суботице, а захваљујући предусретљивости породице Анђелић, уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

Међународна књижевна колонија СКД–Крупара се одржава од 2019. године.

Надоградња је књижевне трибине ,,Књижевне вечери са Ђорђем Кубурићем“ која се, у истом простору, одвија почев од 2010. године.

УЧЕСНИЦИ

Сибелан Форестер (Sibelan Forrester)

Сибелан Форестер је професор руске књижевности на факултету Swarthmore College, недалеко од Филаделфије у савезној држави Пенсилванија. Специјализира руску поезију, посебно Марину Цветајеву и савремену ауторку Марију Степанову. Осим руске књижевности, предаје фолклор и теорију и праксу превода. Превела је роман Милице Мићић Димовске Мрена (The Cataract, 2016), и песме Марије Кнежевић (Техника дисања, Breathing Technique, 2020).

 

Љубинка Перинац Станков

Љубинка Перинац Станков је главни уредник часописа „Књижевни живот”.

Рођена је 2. априла 1969. године у Темишвару. Дипломирала је на Филолошком факултету при Западном универзитету у Темишвару, на одсеку за румунски и руски језик и књижевност (1989–1994).

Радила је и као уредник телевизије „ТВТ`89“, а дуги низ година била је главни уредник недељника „Наша реч” при ССР.

Објавила је шест песничких збирки, и три књиге колумни и књижевних хроника.

Преводи са румунског на српски, као и с румунског на српски.

Заједно са Александром Стојковићем и Славомиром Гвозденовићем приредила Антологију српске поезије XX–XXI века на румунском Malulcelălalt.

Члан је Савеза писаца Румуније, Удружења књижевника Србије и Друштва књижевника Војводине.

Добила је више значајних књижевних награда у Србији и Румунији.

 

Атила Сабо Палоц (Szabó PalóczAttila)

Песник, преводилац и глумац, рођен у Сенти, 1971.

Дипломирао је на Академији уметности у НовомСаду. Првуз бирку поезијео бјавио је 1993. године у НовомСаду. Од тада је објавио двадесетак књига претежно поезије и прозе, али и драме и књижевне публицистике.

Објавио више књига превода, с аенглеског и са јужнословенских језика.Од 2004. живи и ради уМађарској. Члан је Удружења књижевника Мађарске.

Крајемо самдесетих година био је један од оснивача позоришне групеAIOWA. Аутор је и више радио-драма, извођених у оквиру Драмског програма Радио Новог Сада. Режирао је више позоришних представа и један кратки филм.

 

Фрања Петриновић

Рођен у Новом Сланкамену, 1957. Српски књижевник, књижевни критичар и уредник књижевних часописа.

Студирао је у Новом Саду на Филозофском факултету. Објавио је више романа и есеја. Члан је Управног одбора Друштва књижевника Војводине. Био је уредник часописа “Поља”, новинар културне рубрике листа Дневник и уредник у издавачком предузећу “Стилос”. Добитник је више књижевних признања: наградe Друштва књижевника Војводине за књигу године 1997, наградe Бранко Бајић 2002, Искре културе 2006, награда Лаза Костић 2006, Награда Стеван Пешић 2010, Награда Душан Васиљев 2012.

 

Ненад Милошевић

Рођен 5. јула 1962. године у Земуну.

Објавио је седам збирки песама, књигу микроесеја Лутајућа планета и приредио Антологију новијег српског песништва (ВБЗ, Загреб, 2010).

Превођен на више језика. Заступљен је у неколико антологија српске поезије на страним језицима као и у неколико домаћих антологија.

Пише књижевну критику, есеје о књижевности, култури и политичкој теорији. Био је уредник за поезију у часопису Књижевне новине (1998–2001), деведесетих година члан уредништва часописа за женску књижевност ПроФемина, гост уредник (уредио пет бројева) часописа Тиса из Бечеја. Добитник је награда: Бранко Ћопић, Биљана Јовановић и Бранко Миљковић.

Завршио је Факултет политичких наука у Београду.

Радио је као уредник у Редакцији за културу, Редакцији за науку и образовање а сада ради као уредник у Редакцији документарног програма РТС-а. Уредио је и режирао преко сто ТВ емисија разних жанрова.

Ожењен је, има ћерку Марту.

 

УЧЕСНИЦИ ПРЕТХОДНИХ КОЛОНИЈА

  1. године: Пaвeл Пилх (Чeшкa), Eрик Taу Кнудсeн (Дaнскa), Рoлaнд Oрчик (Maђaрскa), Даница Вукићeвић, Ивaнa Mилaнкoв и Eнeс Хaлилoвић (Србија).
  2. године: Зденка Валент Белић, Јоан Баба, Иштван Беседеш, Васа Павковић.

Dejan Simonovic