Гојко Божовић: ТИХА ЗВЕРКА ПОДНЕВА

Поезија: ТИХА ЗВЕРКА ПОДНЕВА Гојко Божовић Четвртак, 13. фебруар у 19 сати Српско књижевно друштво, Француска 7 О књизи разговарају: Милица Ћуковић Јелена Ниџовић Гојко Божовић Уређује и води: Мирјана Митровић Неспоразуми се множе.

Станислав Гроховјак: МЕНУЕТ С ПОГРЕБНИКОМ

Нова издања: МЕНУЕТ С ПОГРЕБНИКОМ Станислав Гроховјак Четвртак, 6. фебруар у 19 сати Српско књижевно друштво, Француска 7   О књизи разговарају:   Владимир Б. Перић, књижевни критичар Милица Маркић, преводитељка с пољског Звонко Карановић, главни уредник ППМ Енклава Уређује… Continue Reading

Прeминуo књижeвник Симoн Симoнoвић

Књижeвник Симoн Симoнoвић прeминуo je 4. jaнуaрa нaкoн крaћe и тeшкe бoлeсти. Симoн Симoнoвић, пeсник, припoвeдaч, књижeвни урeдник и eсejистa, рoђeн je 1946. гoдинe у Врaњу, у кoмe je зaвршиo гминaзиjу, a Прaвни фaкултeт у Бeoгрaду, 1968. гoдинe. Биo je… Continue Reading

ВЕК ИТАКЕ И ЕКС ПОНТА

Подсећања: ВЕК ИТАКЕ И ЕКС ПОНТА (Андрић и Црњански у Београду 1919) Уторак, 10. децембар у 19 сати Српско књижевно друштво, Француска 7 Учествују: Жанета Ђукић Перишић Мило Ломпар Тамара Крстић  Уређује и води: Мирјана Митровић