Песнички дијалог: Санда Ристић Стојановић и Маријана Јовелић

Видео: https://youtu.be/ahI15azbK3g

Песнички дијалог:

Санда Ристић Стојановић: НЕРВИ ВРЕМЕНА XXI ВЕК

Маријана Јовелић: УЛАЗНА РАНА

Петак, 10. јуни у 19 сати

Српско књижевно друштво, Француска 7

Разговарају:

Санда Ристић Стојановић,

Маријана Јовелић

Води: Мирјана Митровић

 Две сказаљке моје личности                Превише камила пролази

Боре се на живот и смрт.                   Кроз иглене уши.

(С.Р.С.)                                                   (М.Ј.)

 

Две збирке поезије, Нерви времена XXI век (Драслар, 2020.) Санде Ристић Стојановић и Улазна рана (Повеља, 2020.) Маријене Јовелић дошле су пред читаоце готово истовремено, што је, уз чињеницу да су ауторке и рођене исте године, дало повод за разговор о процесу у коме су мотиви из заједничке стварности заузимали место у ткиву песама.

И сам наслов збирке Санде Ристић Стојановић указује на преиспитивање позиције човека у прецизно именованој епохи, док је код Маријане Јовелић у фокусу тренутак драматичног судара лирског субјекта и спољашњег света (Улазна рана).

Санда Ристић Стојановић дипломирала је филозофију, објавила је 12 песничких збирки, превођена је на енглески и француски, а и сама се бави превођењем поезије. Маријана Јовелић је историчарка по образовању и објављује радове из те области, а ово јој је трећа песничка књига.

 

Dejan Simonovic