Слађан Милошевић “Глиб”

plakatmilosevicsladjanglibnetСЛАЂАН МИЛОШЕВИЋ ГЛИБ

Понедељак, 5. фебруар у 20 часова
Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Разговори с разлогом:
Слађан Милошевић Глиб
(Каирос, Сремски Карловци, 2017)

Учествују:
Тамара Крстић
Ђорђе Д. Сибиновић
и аутор

Уређује и води Дејан Симоновић

У овим песмама Слађана Милошевића огледају се и присвајају сва „лица света“, сва његова обличја и маске. Због тога његов песнички опис уме да пође од призора свакодневља и сасвим незнатних појединости, али уме и да лирски и мислено обухвати интимне просторе, друштвене и епохалне теме, као и више, духовне сфере. Од чега год да пође његова песма настоји да сагледа, промисли, представи и слика виталистичке и хумане вредности живота и света. Као што уме да их из искошеног угла, са свешћу о парадоксалној позицији поетског говора, критички промисли, мислено коментарише и ангажовано тумачи.
Али,  поред објективације и рефлексије, има у овим песмама и меланхоличног тона и стишане лирске сабраности. Глиб је тематски и значењски сложено грађена књига. У њој су плодотворно довођена у везу и супротстављана сталност живота и потреба да се она стваралачки осмисли и надиђе. Отуда исказ: „треба спајати обале.“ постаје трајни (по)етички налог и гласна објава тежње за комуникацијом, хармонијом и смислом. Тежње која је друго име за незамењиви говор поезије.
Из рецензије Милете Аћимовића Ивкова

Слађан Милошевић рођен је 1978. године у Врању. По образовању дипломирани је правник. Заступљен је у неколико зборника и антологија поезије. Превођен. За прву књигу песама добио награду Матићев шал.
Живи и ради у Београду.
Објављене књиге песама:
Ваздух у шаци (Књижевна заједница Борисав Станковић, Врање, 2008. године),
Демофонтов крик (Повеља, Краљево, 2013. године),
Глиб (Каирос, Сремски Карловци, 2017. године).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic