Дивна Вуксановић: Филозофија медија 3

Дивна Вуксановић: Филозофија медија 3 – онтологија, естетика, критика. – Београд: Факултет драмских уметности у Београду, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд: Чигоја штампа, 2017. – 190 стр. У уводној белешци ауторка истиче да су као и претходне… Continue Reading