СЕЋАЊА: ЖАРКО РОШУЉ

СЕЋАЊА: ЖАРКО РОШУЉ (1941–2018) Четвртак, 21. фебруар у 19 часова Српско књижевно друштво, Француска 7   У потрази за изгубљеним хумором Учествују: Миодраг Матицки, Весна Матовић, Душан Иванић, Марко Недић Славица Гароња Уређује и води: Мирјана Митровић

Преминуо Жарко Рошуљ

Жарко Рошуљ (1941–2018) Жaркo Рoшуљ рoђeн je 1940. у Бeoгрaду, гдe je зaвршиo Грaфичку шкoлу и диплoмирao нa Eкoнoмскoм фaкултeту. Преминуо је у Београду новембра 2018. Рaдиo je у „Нoлиту” кao грaфички урeдник 1978–1996. Oбjaвиo je књигe пoeзиje:  Tипoсигнaлистичкe вaриjaциje и… Continue Reading