Подршка Иницијативи за увођење натпредметног статуса српског језика и књижевности

Као репрезентативно удружење у култури, Српско књижевно друштво подржава иницијативу Друштва за српски језик и књижевност Србије за увођење натпредметног статуса српског језика и књижевности (https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/…/incijativa-za…). Квалитетно школско образовање када је реч о српском језику и књижевности представља основ за… Continue Reading