ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу признања за врхунски допринос култури

На основу члана 14. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21  и 78/21) и члана 5. Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина („Службени гласник РС“, број: 11/20) Република Србија… Continue Reading

Уредба о начину доделе Признања за врхунски допринос култури

На основу члана 14. став 5. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6 /20) и члана 42. став 1. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16… Continue Reading