Репрезентативност Српског књижевног друштва: Решење 2019. године

На предлог Комсисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури, министар културе и информисања Владан Вукосављевић донео је, 14. јануара 2019. године, Решење број 022-05-2/2019-3 којим се Српском књижевном друштву утврђује статус репрезентативног удружења у култури за територију Републике Србије, за… Continue Reading

Репрезентативно удружење

Десет година после оснивања, Српско књижевно друштво је коначно стекло статус репрезентативног удружења у култури. Решење (број 022-05-24/2011-06, у Београду, 20. октобра 2011. године) је донето на основу члана 56. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09)… Continue Reading