Дуња Душанић: Фикција као сведочанство

ДУЊА ДУШАНИЋ ФИКЦИЈА КАО СВЕДОЧАНСТВО: ИКСУСТВО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У ПРОЗИ СРПСКИХ МОДЕРНИСТА Петак, 28. септембар у 20 часова Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд Разговори с разлогом: Дуња Душанић Фикција као сведочанство: Иксуство Првог светског рата у прози српских… Continue Reading