Владимир Коларић: Тајна пурпурних зора

Владимир Коларић: Тајна пурпурних зора (Еверест медиа, Београд, 2020) Збирка Тајна пурпурних зора састоји се из краћих прича према мотивима из српских народних песама и легенди, индоевропске митологије и хришћанских апокрифа. Настала је у једном даху, без посебног предумишљаја, покренута… Continue Reading