Eckermann број 16

Објављен је број 16 web часописа за књижевност Eckermann, јул–август 2018. (Уредништво:  Енес Халиловић, главни уредник; Бирсена Џанковић,  oдговорна уредница; Милош К. Илић; Бирсена Џанковић; Урош Ристановић; Александар Новаковић; Миљан Недељковић; Срђан Вељовић; Данијела Јовановић) Садржај броја 16: