Шест чланова се чланова се вратило у СКД

У склопу активности новог састава Управног одбора које су усмерене ка оснаживању капацитета СКД-а, Енес Халиловић је упутио позив свим члановима који су напустили  Друштво да се врате и дају допринос даљем раду. Шест чланова позитивно је одговорило на ову иницијатву: Мило Ломпар, Владислава Гордић Петковић, Андрија Матић, Зоран Живковић, Радослав Петковић, Сава Дамјанов.

Dejan Simonovic