Александар Костадиновић

Александар Костадиновић

Историчар књижевности, есејиста и књижевни критичар.

Рођен у Нишу 2. новембра 1973. године. Основну и средњу школу похађао и завршио у Нишу. Дипломирао на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу 1999. године. На Филозофском факултету у Нишу 2016. године стекао звање доктора филолошких наука одбраном докторске дисертације „Слика страног света у српском путопису 19. века“.

Као асистент сарађивао на извођењу наставе из Српске књижевности 18. и 19. века на Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета  у Нишу.

Члан сарадник Матице српске; члан Председништва Друштва књижевника и књижевних преводилаца у Нишу. Члан Програмског савета Књижевне колоније у Сићеву (2017-2018).

Био је члан жирија за доделу књижевних награда „Меша Селимовић”, „Бранко Миљковић”, „Есеј о Дису” (у оквиру манифестације Дисово пролеће) и награде „Славиша Николин Живковић“ (коју додељује Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша)

Приказе, огледе и студије објављује од 1998. године у стручним  публикацијама и научним зборницима, у листовима и часописима: Градина (Ниш), Књижевност (Београд), Књижевна реч (Београд), Летопис Матице српске (Нови Сад), Књижевни лист (Београд), Пресинг (Ниш), Одговор (Ниш), Књижевне новине (Београд), Бележница (Бор), Слава (Ниш), Philologia Mediana (Ниш), Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад), Trends and Tendencies in Modern Philology (Koper), Поља (Нови Сад).

Ангажован као истраживач-приправник на научном пројекту 148025D Књижевност и историја (2007-2010), који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој.

Аутор је двеју књига огледа које за свој предмет имају савремено српско песништво и критичку рецепцију истог: Митско у поезији Васка Попе: Усправна земља, Вучја со (1999), Израз и огледало (2010).

Уредник рубрика књижевне критике у часописима Одговор (2009-2010) и Градина (2014-2017), уредник рубрике „Линкови“ у часопису Градина (2018- ).

Наставник српског језика и књижевности у ОШ „Свети Сава“ (Ниш).

Ожењен, отац једне кћери.

 

БИБЛИОГРАФИЈА АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВИЋА

 

 Прикази у периодици:  

 1. „Путништво као негација странствовања” (Петар Цветковић, Песме из аутобуса, Просвета, Београд, 1997), Градина. Часопис за књижевност, уметност и културу (Ниш), XXXIII/5-6 (мај-јун, 1998), стр. 206-209.
 2. „Обожена цитатност” (Горан Станковић, Terra incognita, Просвета, Београд, 1997), Књижевност (Београд), LII/CIV/11-12 (новембар-децембар, 1998), стр. 2019-2020.
 3. „Риме саборне” (Слободан Ракитић, Изабране и нове песме, Градац − Вајат, Рашка − Београд, 1998), Градина. Часопис за књижевност, уметност и културу (Ниш), XXXIV/5-6 (мај-јун, 1999), стр. 100-105.
 4. „Стваралачи тријумф светлости”, (Милосав Тешић, Седмица, Српска књижевна задруга, Београд, 1999), Књижевне новине. Часопис за књижевност и друштвена питања (Београд), LIII/1013-1014 (1.VI и 15. VI, 2000), стр. 9.
 5. „Скривени зверски мир”, (Иван Растегорац, Недело, Рад, Београд, 2000), Књижевне новине. Часопис за књижевност и друштвена питања (Београд), LIII/1015-1016 (1. VII и 15. VII, 2000), стр. 8.
 6. „Дневничке белешке”, (Живорад Недељковић, Језик увелико, Повеља, Краљево, 2000), Књижевне новине. Часопис за књижевност и друштвена питања (Београд), LIII/1019-1020 (1. X и 15. X, 2000), стр.
 7. „Кружно описивање тачке” (Злата Коцић, Полог, Просвета, Београд, 1999), Књижевне новине. Часопис за књижевност и друштвена питања (Београд), LIII/1023-1024 (1. XII и XII, 2000), стр. 9.
 8. „Уметност дијалога” (Бранимир Ћосић, Десет писаца − десет разговора, прир: Ј. Пејчић, Народна библиотека Бор, 2002), Бележница. Лист Народне библиотеке Бор, год. 4 (2002), бр. 6, стр. 32-34.
 9. „Скитништво, изгнанство” (Снежана Минић, Немачке песме, Рад, Београд, 2001), Књижевни лист, месечник за књижевност, културу и друштвена питања (Београд), I/2 ( септембар, 2002), стр. 8-9.
 10. „Периферно, национално, универзално” (Лука Штековић, Изабране пјесме, СКД „Просвјета”, Загреб (2001), Књижевни лист, месечник за књижевност, културу и друштвена питања (Београд), II/11-12 ( јун и 1. јул 2003), стр. 8.
 11. Баха(н)т(ск)е укрштенице” (Слободан Стојадиновић, Униније, Слободна књига, Београд, 2002), Слава. Часопис за књижевност и културу (Ниш), II/3 (август 2003), стр. 180-182.
 12. „Завоји страдалне седмице” (Злата Коцић, Лазареве лестве, Гутенбергова галаксија, Београд, 2003), Градина. Часопис за књижевност, уметност и културу (Ниш), XL (2004), нова серија, бр. 6, стр. 158-161.
 13. „У трагању за изгубљеним ЦЗ-ом 7,65” (Ласло Блашковић, Адамова јабучица, Народна књига, Београд, 2005), Градина. Часопис за књижевност, уметност и културу (Ниш), XLII (2006), нова серија, бр. 14. стр. 251-256.
 14. „Научни пројекат Књижевни и културни живот на југоистоку Србије(у коаторству са Снежаном Божић и Данијелом Костадиновић), у: Двадесет година књиге: прилози и прикази, зборник радова, прир. М. Митић и Ј. Марковић, Огранак Вукове задужбине, Ниш, 2008, стр. 57-85.
 15. Jedna prva knjiga” (Жељко Митић, Неонска несаница, Матица српска, Нови Сад, 2007), Odgovor. Časopis za kulturu i duhovnost (Niš), I/1 (2008), стр. 164-165.
 16. „За и против смисла” (Саша Радојчић, Ништа и прах: антрополошки песимизам Стеријиног „Даворја”, Завод за уџбенике, Београд, 2006), Philologia Mediana. Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу (Ниш), I/1 (2009), стр. 248-254.
 • Преводи: 
 1. Jan Borm, „Određivanje puta: o putopisu, putničkoj književnosti i terminologiji“, Philologia Mediana. Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу (Ниш), V/5 (2013), стр. 607-621. 
 • Огледи и студије у часописима, зборницима и антологијама:
 1. Континуитет певања, певање континуитета”, Књижевна реч. Лист за књижевност, уметност, културу и друштвена питања (Београд), XXVII/500 (јануар 1998), стр. 89.
 2. „Од хаоса ка песми: митска антиномичност песме”, Свеске (Панчево), година девета (1998), бр. 41, стр. 135-144.
 3. „Митско у поезији Васка Попе (Усправна земља, Вучја со)”, у: Зборник радова Филозофског факултета у Нишу. Серија: Српски језик и књижевност (Ниш), Бр. 6 (1998), стр. 181-211. (Рад је накнадно прештампан као самостална публикација, вид. библиографску јединицу бр. 28)
 4. „У славу рубова”, у: Поезија Живорада Недељковића, зборник радова. Библиотека Змајева награда, ур: др С. Гордић и И. Негришорац, Матица српска, Нови Сад, 2003, стр. 47-61. (Рад је накнадно прештампан у: Снежана Милосављевић-Милић, Нишки есејисти и критичари, антологија, Просвета, Ниш, 2005, стр. 480-494).
 5. „’Урбани десетерац‛ Мирослава Максимовића”, у: Мирослав Максимовић, песник, зборник радова, ур: Драган Хамовић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 2006, стр. 117-137.
 6. „Поезија, језик истине?” у: Поезија Николе Вујчића, зборник радова. Библиотека Змајева наград, ур. др С. Гордић и И. Негришорац, Матица српска, Нови Сад, 2008, стр. 64-79.
 7. Преображај човека у вука  – архетип у савременом српском песништву”, у: Књижевност и историја IX. Идеализација и митологизација историје у књижевности, зборник реферата са научног скупа одржаног у Нишу 19. и 20. октобра 2007. године, ур. проф. др М. Стојановић, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, стр. 193-215.
 8. „О непоновљивом делу истим начином“, у: Летопис Матице српске (Нови Сад), CLXXXVI: 486/3 (септембар, 2010), стр. 455-461.
 9. „Метаморфоза као стилски поступак у песништву Васка Попе“, у: Годишњак за српски језик и књижевност, XXIII/10,  Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2010, стр. 163-176.
 10. „Путничка пројекција интиме: путописна прича Милана Јовановића Морског“, у: Наука и савремени универзитет I, зборник радова са научног скупа одржаног на Филозофском факултету у Нишу 10. и 11. новембра 2011. године, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2012, стр. 205-220.
 • Књиге: 
 1. Митско у поезији Васка Попе. Библиотека семинарских и дипломских радова, ур: проф. др Мирољуб Стојановић, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 1998, 63. стр.
 2. Израз и огледало, Алтера, Београд, 2010, 188. стр.