Јасна Ани

Јасна Ани

Рођена 1982. године у Београду. Завршила студије арапског језика и књижевности. До сада је објавила две књиге поезије, заступљена је у једној антологији, песме су јој преведене на енглески и француски језик. Живи у Београду, преводи са арапског и енглеског језика.

Објављена дела

  • Пут из тишине, Књижевна омладина Србије, Београд,1999
  • Безимене, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд, 2012

Антологије, зборници, избори

  • Anthologie de la poesie Serbe Contemporaine, Pariz, 2011
  • Voix de la Méditerranée – Lodev, 2013

Награде и признања

  • Гост песник на међунардоном фестивалу поезије „Глас Медитерана“ („Voix de la Méditerranée“) у Лодеву у Француској 2013.
  • Добитница Пекићеве награде за поезију за 1999 и 2000.
  • Добитиница награде за поезију на Лимским вечерима поезије 2000.