Мирко Магарашевић „Антологија српске еротске поезије“

magarasevicmirkoantologijasrpskeerotskepoezije2Понедељак, 10. април у 20 часова
Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд
Разговори с разлогом:
Мирко Магарашевић „Антологија српске еротске поезије“
(Академска књига, Нови Сад, 2016)
Учествују:
Мирко Магарашевић
и поједини аутори
Стихове казују:
Биљана Ђуровић
Небојша Кундачина
Уређује и води Дејан Симоновић

Представљање прве Антологије српске еротске поезије критичара, песника и антологичара Мирка Магарашевића, одржаће се у сали Српског књижевног друштва у понедељак, 10. априла 2017. у 20 часова у сали Српског књижевног друштва, Француска 7. Стихове изабраних песника казиваће глумци Биљана Ђуровић и Небојша Кундачина, а поглед на профил Антологије даће аутор и поједини песници.
Антологија српске еротске поезије прва је такве врсте у простору српског језика и културе. Песници ове антологије разноврсношћу својих гласова и храбрим изразом, веома изазовно, сведоче и потврђују како и колико еротска поезија тражи, сеже и мâми врхунце заноса и поноре страсти. Танка линија еротске инспирације у српској поезији зачиње се гласовима анонимних народних певача и хвата прве књижевне замахе у стиховима Симе Милутиновића, Његоша, Бранка и Лазе Костића, да би развила савремену еротску дубину тек од Црњанског, Петровића и Тишме, ка најбољим, ређим остварењима песника данашњице.

Dejan Simonovic