Бојан Васић

Бојан Васић

Рођен је 1985. године у Панчеву. Био је уредник студентског часописа за књижевност Знак (2008-2010), уредник програма манифестације Светски дан поезије Културног центра Београда (2012), секретар Српског књижевног друштва (2013-2016), члан уредништва песничке едиције Најбоља, Панчево (од 2015).

Аутор књижевно-критичких текстова.

Објављена дела

Објављене књиге поезије

   • Срча, едиција Токови, Чачак, 2009.
   • Томато, едиција cache, Београд 2011.
   • Ictus, едиција cache, Београд 2012.
   • 13, едиција cache, Београд 2013.
   • Детроит, едиција cache, Београд 2014.
   • Волфрам, Контраст издаваштво, Београд, 2017.
   • Топло биље, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2019.

Објављене књиге у преводу

   • Срча / Чрепиње, српско-словеначко издање, СКЦ Данило Киш, Љубљана, 2015.

Антологије и зборници

 • Простори и фигуре, приредио Владимир Стојнић, Службени гласник, Београд, 2012.
 • Van, tu, free, избор из нове српске поезије, ОКФ, Цетиње, 2012.
 • Рестарт, панорама новије српске поезије, приредио Горан Лазичић, Дом културе Студентски град, Београд, 2014.
 • Меко ткиво, избор из нове поезије региона, Клуб А 302, Загреб, 2015.
 • Координате, фестивал Игнор и СКЦ Данило Киш, Љубљана, 2018.

Награде

   • Награда Млади Дис за рукопис збирке Срча 2009.
   • Награда Матићев шал за збирку Срча 2010.
   • Награда Антићеви дани за збирку песама Топло биље, 2019.

Чланства

   • Члан неформалне уметничке групе окупљене око едиције cache 2011-2015.
   • Члан Српског књижевног друштва од 2013.

.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail