Снежана Божић

Снежана Божић

Снежана В. Божић (Ниш, 1974) ванредни је професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, на предметима из области методике наставе књижевности и српског језика. Магистарске студије завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, а докторат одбранила на Филозофском факултету у Нишу. Научне и стручне радове и књижевну критику објављује у домаћим и међународним публикацијама. Аутор је и коаутор неколико књига и уџбеника, сарадник и истраживач на домаћим и међународним пројектима. Учествовала је на многим домаћим и иностраним научним скуповима (Ниш, Београд,  Вроцлав, Темишвар, Москва, Јагодина, Охрид, Лисабон). Од 2016. до 2019. године руководила је Центром за образовање наставника и професионално усавршавање Филозофског факултета у Нишу. Члан је Центра за наратолошке студије на Универзитету у Нишу. Од децембра 2007. до јануара 2014. била члан редакције часописа Градина, а од марта 2019. члан је уредништва часописа Philologia Mediana.

Учествовала је у раду жирија за доделу књижевних награда Стеван Сремац (2005, 2006. и 2012. године), Бранко Миљковић (2010, 2011. и 2012. године), Славиша Николин Живковић (2017. и 2018), Рамонда сербика (2017) и Биљана Јовановић (2020).

Члан је Српског књижевног друштва и Друштва књижевника и књижевних преводилаца града Ниша (од 2019. члан Председништва Друштва).

Објављене књиге: Композиција романа Деобе Добрице Ћосића (Ниш,
2000), Подстицаји, трагања (Београд, 2010), Пријатељство на мрежи – о интернету и настави књижевности (2018); коауторске публикације: Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом (Ниш, 2014), Похвала: читанка за пети разред основне школе (Београд, 2018), Изазов: читанка за шести разред основне школе (2019), Одсјај: читанка за седми разред основне школе (2019), Аплауз: читанка за осми разред основне школе (Београд, 2021), Методички узлети, збирка изабраних припрема за часове из области филологије и друштвено-хуманистичких наука (Ниш, 2020).