Ђорђе Деспић

Ђорђе Деспић

Ђорђе Деспић (1968, Ужице), докторирао је на Одсеку за српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, где ради као ванредни професор.

Објављене књиге (критике, есеји, студије):

  • Аксиолошки изазови (2000)
  • Спирални трагови – критике и есеји о српском песништву (2005)
  • Порекло песме – потенцијал интертекстуалности у поезији Миодрага Павловића (2008)
  • Преживети у тексту – критике и есеји о српској прози (2011)
  • Тумач и песма – есејистика Миодрага Павловића (2021)

Песничке књиге:

  • Песме и други ожиљци (2018. Награда ,,Милош Црњански“)
  • Аутохипноза (2021. Награда „Бранко Миљковић“)