КОНКУРС ЗА ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА „КЊИЖЕВНОГ МАГАЗИНА“

Управни одбор Српског књижевног друштва (СКД) расписује конкурс за место главног и одговорног уредника часописа „Књижевни магазин“.

Право учешћа имају сви чланови СКД-а, који имају високу стручну спрему.

Кандидати су дужни да у пријави за Конкурс поднесу следећа документа:

  • опширну биобиблиографију;

–       четворогодишњи план рада и образложење уређивачке концепције, те имена чланова редакције и области којима ће се они бавити (доставити и биобиблиографије предложених чланова редакације);

Пријаве се могу доставити у електронском облику на електронску адресу СКД-а srpskoknjizevno@gmail.com или у штампаном облику, на поштанску адресу СКД-а Француска 7, 11000 Београд.

Рок за подношење пријава је 15. септембар 2019.

Управни одбор ће одлуку о новом главном уреднику/уредници „Књижевног магазина“ донети до 15. новембра 2019. године.

Мандат главном уреднику/уредници почиње 1. јануара 2020. и траје четири године уз могућност поновног избора.

 

НАПОМЕНА УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА

„Књижевни магазин“ се финансира пројектно. Износ расположивих средстава за уредничке и сарадничке хонораре, те штампарске и друге трошкове, зависи од резултата годишњих конкурса Министарства културе и информисања и Секретаријата за културу града Београда или евентуалних донација из других извора.

 

 

У Београду                                                          Славољуб Марковић

  1. 17. 07. 2019.                                                             председник УО СКД
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic