НИ ДАНА БЕЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Иницијатива за повећање броја часова српског језика и књижевности у основним и средњим школама

Текућа расправа о уклањању значајних књижевних опуса из наставних програма показује да је фонд часова књижевности и језика недовољан.

Стога Српско књижевно друштво изнова покреће инцијативу, усвојену на Скупштинама удружења 2015. и 2019. године:

Подсећајући да је право на школовање једно од основних људских права, а сматрајући да је познавање језика и књижевности предуслов за стицање образовања, Српско књижевно друштво покреће иницијативу за повећање броја часова српског језика и књижевности у основним и средњим школама.

Позивамо професоре српског језика и књижевности, све научне и културне институције у земљи, представнике Универзитета, САНУ, истакнуте уметнике, научнике, и остале јавне личности да од Министарства просвете заједнички тражимо да ученици основних и средњих школа имају недељно најмање пет часова српског језика и књижевности.

Сем устрајног деградирања статуса просветних радника, многе реформе образовног и школског система у Србији без изузетка су оштетиле најзначајнији школски предмет, који је остао на првом месту још само у школским дневницима. Инсистирајући на преобимности градива и позивајући се на неопходност растерећења ученика, реформатори просвете драстично су скратили списак књига обавезне лектире, из читанки избацили многе антологијске текстове великана светске и националне књижевности, ученике средњих школа готово ослободили обавезе да изучавају граматику и, коначно, у неким случајевима драстично смањили број часова српског језика, чиме је у питање доведена писменост целе нације.

Свака развијена култура поклања велику пажњу изучавању језика и књижевности, у многим земљама ученици основних школа имају дванаест часова језика недељно.

Сматрамо да је у конципирање наставних програма српског језика и књижевности неопходно укључити целокупну релеватну јавност, репрезентативна књижевна удружења и писце.

Забринути за будућност језика на коме стварамо, дубоко верујући да модерна средства комуникације и брзина преношења информација нису препрека, већ подстицај младим људима да уче и стичу знања, позивамо надлежне да пронађу начина да се изучавању српског језика и књижевности у школама врати некадашњи значај а ученицима омогући да одрасту у образоване људе.

Познавање језика и књижевности су основа културе сваког друштва које држи до себе и свог достојанства.

Српско књижевно друштво

Београд, 17. јун 2020.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic