ПРЕСЕК РАДА  Секретаријата СКД-а

ПРЕСЕК РАДА  Секретаријата СКД-а од 1. јануара до 1. јула 2019.

Српском књижевном друштву је, одлуком министра културе и информисања од 14. јануара 2019. године, изнова утврђен статус репрезентативног удружења у култури за подручје књижевно стваралаштво. Тај статус је Српско књижевно друштво првобитно остварило 2011. године.

 1. Самостални уметници

Обављање свих послова везаних за остваривања статуса и права самосталних уметника. Са 1. јулом 2017. године посредством Српског књижевног друштва право на обавезно социјално (ПИО и здравствено) осиграње остварује 57 самосталних уметника са територије Београда, Новог Сада, Вршца, Суботице, Бачке Паланке и Крагујевца. Вршење поверених послова финансира Министарство културе и информисања.

Послови подразумевају:

 • Припрему неопходне документације и образаца за пријаву и одјаву, као и за подношење пореских пријава.
 • Ажурирање података самосталних уметника, посебно позива на број који се сваке године мења.
 • Ажурирање и достављање спискова и извештаја локалним самоуправама.
 • Расподелу и уплату доприноса.
 • Припрему документације за прекњижење уплаћених доприноса у случајевима када је то неопходно.
 • Помоћ при решавању нејасних или спорних ситуација и случајева.
 • Контакте са надлежним локалним самоуправама и пореским управама, као и другим установама.
 • Редовно обавештавање самосталних уметника о роковима, правима и обавезама.

 

 1. Информациони послови

Информациони послови Секретаријата подразумевају:

 • Вођење сајта, Фејсбук, Јутјуб и Миксклауд страница СКД-а.
 • Вођење и ажурирање мејлинг листа као начина за информисање чланова СКД-а и заинтересоване јавности.
 • Вођење наменске мејлинг листе посвећене активностима чланства.
 • Информациону подршку програмима и пројектима СКД-а, посебно трибинском програму.
 • Давање телефонских информација.

 

 1. Програмске активности

Секретаријат СКД-а припрема пројекте и пројектну документацију за конкурсе посвећене програмским активностима, пружа креативну, логистичку, организациону и информациону подршку програмима СКД-а.

Ове године смо на конкурсима изборили средства за:

 • Трибински програм (финансира Министарство културе и информисања).
 • Књижевни магазин (финансира Министарство културе и информисања).
 • Награду Биљана Јовановић (финансирају Министарство културе и информисања и Секретаријат за културу Града Београд).
 • Међународну књижевну колонију СКД-Крупара (финансира Министарство културе и информисања). После вишегодишње паузе, СКД поново има књижевну колонију, највише захваљујући колеги Ђорђу Кубурићу и предусретљивим домаћинима у Бачком Душанову код Суботице.
 • Учешће у програму Културно информационог центра Србије у Паризу са извандредним пројектом др Биљане Андоновске: Жак Ваше: Писма из рата. Ово је веома важно јер СКД први пут учествује у овој програмској активности и тиме битно шири простор свог деловања.
 • На пројектима мобилности уметника подржани су пројекти двојице колега.

Конкурисали смо за програм Књижевних превода Креативне Европе. Резултате конкурса очекујемо у септембру.

Реализовано је заједничко гостовање чланова СКД-а и УКС-а у Темишвару, по позиву Савеза Срба у Румунији.

Покушавамо да нађемо средства како бисмо и ове године реализовали размену са Хрватским друштвом писаца. Овај пројекат нису финансијски подржали ни Република, ни Град.

 

 1. Послови сарадње подразумевају:
 • Учешће у раду Координационог одбора репрезентативних удружења на заједничким питањима у вези са статусом репрезентативних удружења и самосталних уметника; као и осталих питања од општег значаја; учешће у јавној расправи око националних признања (састанци, преписка); расправа о Закону у култури.
 • Сарадњу и комуникацију с привредним субјектима и институицијама како би се унапредио општи амбијент, унапредио рад СКД-а или оствариле погодности за његове чланове: писма упућена Икеи, ХДП-у, ЕуроМедик групи, заштитнику грађана, Славици Ђукић Дејановић, Марку Бастаћу, премијерки по два основа, пореским управама…с културним центрима, славистичким центрима…
 • Састанке с кубанским амбасадором Густавом Тристом дел Тодом у кубанској амбасади у Београду, са приватним турским издавачем књижевног часописа; састанци с преводиоцима и тако даље.

 

Чланарина

Секретаријат прикупља и евидентира чланарину. Повремено вас подсећамо на ту пријатну и срцу угодну обавезу.

И овом приликом захваљујемо свима који редовно плаћају чланарину.

 

Даница Вукићевић

Дејан Симоновић

 

У Београду, 17. јула 2019.

Dejan Simonovic