СЕЋАЊА: ЖАРКО РОШУЉ

СЕЋАЊА:

ЖАРКО РОШУЉ (19412018)

Четвртак, 21. фебруар у 19 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7

 

У потрази за изгубљеним хумором

Учествују:

Миодраг Матицки,

Весна Матовић,

Душан Иванић,

Марко Недић

Славица Гароња

Уређује и води: Мирјана Митровић

Хумор је друго, често и право лице бурне прошлости, говорио је Жарко Рошуљ, члан СКД, који је преминуо крајем 2018. Последње деценије живота Рошуљ је посветио спасавању старих шаљивих и сатиричних листова и часописа, који су излазили пре Другог светског рата.

Велика збирка тих листова и часописа, укоричених и систематизованих, постојала је у Народној библиотеци на Косанчићевом венцу, али је изгорела у пожару изазваном бомбардовањем 6. априла 1941. Рошуљ их је са разних страна прикупљао и обрађивао, на основу чега су, у сарадњи са Институтом за књижевност, објављене његове студије под заједничким именитељем Час описа часописа (Чaс oписa чaсoписa: Mирoђиja, Бубaњ, Српскa вeзиљa, Пoлициjски глaсникЧaс oписa чaсoписa 2, Гeџa;  Чaс oписa чaсoписa 3, Пeрa ToдoрoвићЧaс oписa чaсoписa 4, Српскa шaљивa пeриoдикa: (1850-1870)Чaс oписa чaсoписa 5, Краљеви и политичари у српској шаљивој периодици: (1868-1918)Чaс oписa чaсoписa 6, Жaнрoви у српскoj шaљивoj пeриoдици (1830-1918)Чaс oписa чaсoписa 7, Лeксикoн српскe шaљивe пeриoдикe:1830-1918.)

Рошуљ је писао поезију која се, како је сам дефинисао, „исказује визуелним средствима“, и коју је доживљавао као „песничку уседелицу“ стару преко три миленијума, али још увек држећу. Oбjaвиo je књигe пoeзиje: Tипoсигнaлистичкe вaриjaциje и Лудajницa.

Жaркo Рoшуљ рoђeн je 1940. у Бeoгрaду, диплoмирao је нa Eкoнoмскoм фaкултeту, рaдиo je у „Нoлиту” кao грaфички урeдник 1978–1996. Објавио је и књигу Зaписи o Вaску и Хaши, поводом осамдесет година од рођења Васка Попе.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic