Слађан Милошевић

Слађан Милошевић

Слађан Милошевић рођен је 1978. године у Врању. По образовању дипломирани је правник. Заступљен је у неколико зборника и антологија поезије. Превођен. За прву књигу песама добио награду Матићев шал.

Живи и ради у Београду.

Објављене књиге песама:

Ваздух у шаци (Књижевна заједница Борисав Станковић, Врање, 2008. године), Демофонтов крик (Повеља, Краљево, 2013. године), Глиб (Каирос, Сремски Карловци, 2017. године).