Стојан Ђорђић

Стојан Ђорђић

Рођен 1950. у Модричи, основну школу и гимназију завршио у Тузли, дипломирао на Филолошком факултету у Београду, на групи за југословенску и светску књижевност 1973; магистрирао 1975. и докторирао 1992. Живи у Београду, ради на Филозофском факултету у Нишу, на коме предаје Српску књижевниост 20. века.

Објављена дела

 • Надахнућа и значења, Слово љубве, Београд, 1979;
 • О песничким књигама Рад, Београд, 2001,
 • Превођење и читање Андрића, ауторско издање, Београд, 2003,
 • Три критике ЈУКИЗ, Бања Лука, 2004;
 • Песничко приповедање, ауторско издање, Београд, 2006,
 • Креативно писање, читање и интерпретација, Мегатренд, Београд, 2009.
 • Сличности и разлике, Агора 2011.
 • Песничко приповедање II, Лајковац 2012.
 • Уметничка егзистенција, Ниш 2015.
 • Иреалистичко доба – српска књижевност од 1990. до 2010, Службени гласник, 2015.

Награде и признања:

 • Милан Богдановић за 2001.