Репрезентативно удружење

Десет година после оснивања, Српско књижевно друштво је коначно стекло статус репрезентативног удружења у култури. Решење (број 022-05-24/2011-06, у Београду, 20. октобра 2011. године) је донето на основу члана 56. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09)… Continue Reading