Уплата чланарине

Чланови Српског књижевног друштва
чланарину
могу да уплате на рачун:
200-2722050101033-42
Износ: 1.000,00 динара.
Прималац: Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд
Сврха уплате: Чланарина за 2024. годину