Даница Вукићевић

Даница Вукићевић

Даница Вукићевић

Објавила књиге поезије: Као хотел на ветру, 1992; Када сам чула гласове, Матица, 1995; Шаманка, 2001; Лук и стрела, 2006; Прелазак у једну другу врсту, 2007; Високи фабрички димњаци, 2012; Светлуцавост и милост, 2013; Док је сунца и месеца, 2015; Ја, Клаудија, 2018…

Књигу кратке прозе На плажама, 1998; прозну књигу Живот је горила, 2000; књигу прича Мајка обрнутих ствари, 2017.

Бави се и књижевном критиком и есејистиком. Песме су јој превођене на шпански, енглески, немачки, пољски, француски, грчки, македонски, холандски…

Објављивала у значајним часописима (ПроФемина, Реч, Књижевне новине, Репортер, Северни бункер, Књижевни магазин, Данас, Овдје, Независни, Повеља, Студент, Тиса, Летопис Матице српске, Сент, Поезија, Сарајевске свеске, Pro Femina, special issue 1997, contemporary women’s literature in Serbia, у пољском електронском часопису http://www.modowo.pl/pl/static/poezja-danica-vukicevic,etc. шпанским часописима ANFORA NOVA, Debats, грчком часопису Poetix), холандском AWATER.

Заступљена у песничким и прозним антологијама: The Horse Has Six Legs, антологија српске поезије коју је превео, предговор написао и изабрао Чарлс Симић (Charles Simic); Мачке не иду у рај (поезија, приредила Радмила Лазић); Из музеја шумова (поезија, приредио Ненад Милошевић); Звезде су лепе али немам кад да их гледам (поезија, приредила Радмила Лазић); Мала кутија (проза, приредио Михаило Пантић); Српске прозаиде (проза, приредила Бојана Стојановић Пантовић); Женски континент (проза, приредила Љиљана Ђурђић); Антологија новије српске поезије (приредио Гојко Божовић), Антологија љубавне поезије српске (приредили Божо Копривица и Лазар Ристовски); Лексикон божјих људи (проза, приредили Славољуб Марковић и Васа Павковић); Cat Painters (антологија савремене српске поезије за америчко тржиште, приредиле Биљана Д. Обрадовић и Дубравка Ђурић); антологија поезије на француском Voix Vives de méditerranée en méditerranée anthologie Sète 2017, le cent-dix-huitième ouvrage publié par les Éditions Bruno Doucey; Краљица Лир и њена деца (српска женска прича, приредила Љубица Арсић).

Завршила Општу књижевност и теорију књижевности и Женске студије.

Добитница награда ПроФемина, Биљана Јовановић, Милица Стојадиновић Српкиња.

Живи и ради у Београду.