О СКД

О Српском Књижевном Друштву

 

 

 


Основне информације

Оснивачка скупштина Српског књижевног друштва (СКД) одржана је 3. марта 2001. године на Филолошком факултету у Београду. На Оснивачкој скупштини у СКД су се учланила 124 афирмисана писца из Београда и других градова у Србији.

СКД је основан као асоцијација писаца удружена на сталешким принципима, с циљем очувања духовних, моралних и материјалних вредности књижевне професије и својих чланова, те за поштовање естетских стандарда у књижевном вредновању.
СКД има статус репрезентативног удружења у култури.

Скупштина СКД-а састаје се једном годишње, радом СКД-а руководи Управни одбор  који броји 7 чланова, а у организаовању различитих активности уечствују и комисије СКД-а и друга радна тела: Комисија за међународну сарадњу, Комисија за пријем нових чланова, Жири награде „Биљана Јовановић“, Комисија за статусна  питања. Све комисије раде на основу правилника о њиховом раду. СКД има Надзорни одбор који контролише финансијско пословање Друштва.

Седиште друштва је у Француској улици бр. 7, у Београду.


Активности и достигнућа Српског књижевног друштва:

 • часопис „Књижевни магазин“;
 • богат, разноврстан, квалитетан и интензиван трибински програм;
 • богата међународна сарадња, укључујући размене писаца и међународне књижевне колоније.
 • међународна колонија „Чортановци“ (досад је одржано 10 колонија на којима је учествовало стотинак писаца из више десетина земаља);
 • зборник Чортановци, на српском и енглеском језику (досад објављено 5 зборника);
 • сусрети са писцима из Европе и региона;
 • гостовање наших писаца на књижевним фестивалима у Европи и региону;
 • додељивање књижевне награде „Биљана Јовановић“ (установљена 2006);
 • организационо-логистичка и техничка подршку члановима;
 • промотивна подршка члановима посредством трибина и промоција, веб-сајта, електронске поште, комуникације са медијима;
 • залагање за креирање одговарајућег друштвеног и законског оквира у циљу подстицања књижевног стваралаштва и унапређење положаја књижевника и осталих учесника књижевног живота;
 • база чланова као информатор за медије и организаторе културних збивања;
 • учешће у хуманитарним акцијама прикупљања књига за библиотеке у унутрашњости Србије;

О члановима

Српско књижевно друштво данас броји око 280 чланова и чланица и делује на читавој територији Републике Србије. Чланови/це Друштва живе од Суботице до Врања и Котора. Већина данашњих најактивнијих и најбољих домаћих писаца чланови су Српског књижевног друштва. Друштво има и четири почасна члана из иностранства.

Међу члановима Српског књижевног друштва су:

 • 17 добитника НИН-ове награде за роман
 • 11 добитника награде „Милан Ракић“ за поезију
 • више од 10 добитника награде Васко Попа
 • 11 добитника Андрићеве награде за приповетку
 • 5 добитника Награде града Београда
 • 2 добитника „Балканике“
 • 6 чланова САНУ
 • 30 универзитетских наставника
 • 14 носилаца националне пензије

Органи одлучивања

Управни одбор

 • Славољуб Марковић, председник
 • Љубица Арсић, потпредседница
 • Марија Шимоковић
 • Стана Динић Скочајић
 • Енес Халиловић
 • Бојан Јовановић
 • Дејан Матић

Председник и потпредседник скупштине

 • Стеван Тонтић, председник
 • Мирјана Митровић, потпредседница

Чланови Надзорног одбора

 • Јасна Милићев, председница
 • Марија Миџовић
 • Слађан Милошевић

Секретаријат

 • Даница Вукићевић, стручна сарадница
 • Дејан Симоновић, секретар

Радна тела

Комисија за међународну сарадњу

 • Павле Зелић
 • Војислав Карановић
 • Бојан Самсон
 • Стана Динић Скочајић
 • Дејан Матић

Жири за награду Биљана Јовановић

 • Весна Тријић, председница
 • Снежана Божић
 • Катарина Пантовић
 • Ана Стишовић Миловановић
 • Милица Ћуковић

Комисија за статусна питања

 • Драшко Милетић
 • Оливера Ђурђевић
 • Бранислав Соломун

Комисија за пријем нових чланова

 • Саша Радојчић
 • Марија Шимоковић
 • Славица Гароња
 • Ненад Милошевић
 • Срђан Гагић


Повратак на врх странице

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail