Одобрена помоћ самосталним уметницима

Како се наводи на сајту Министарства културе и информисања:

Влада Републике Србије дала је данас сагласност да се лицима која самостално обављају уметничку или другу делатност у култури, утврђену од стране репрезентативног удружења у култури, исплати бесповратна новчана помоћ ради ублажавања последица насталих услед пандемије Ковид-19.

Уважавајући решења у европским државама које су овај проблем већ препознале, и имајући у виду последице ванредног стања, Министарство културе и информисања додељује бесповратну новчану помоћ, једнократно за период од два месеца.

Култура је најзначајнији елемент нашег националног и државног идентитета и као таква нема мањи значај од осталих привредних грана, напротив, њен утицај на свеукупни економски, друштвени и привредни развој је немерљив.

Узимајући у обзир да су грађани који самостално обављају уметничку или другу делатност у култури најрањивија категорија у условима пандемије Ковид-19, сагледано је да је неопходно да се мерама Владе обухвати и спасавање делатности културе, стога ће Министарство културе и информисања доделити помоћ у износу вишем од 230 милиона динара.

https://www.kultura.gov.rs/vest/6551/bespovratna-novcana-pomoc-samostalnim-umetnicima.php

На сајту Владе се прецизирају износ и динамика помоћи:

Узимајући у обзир да су грађани који самостално обављају уметничку или другу делатност у култури најрањивија категорија у условима пандемије Covid – 19, Влада Србије доделила је бесповратну помоћ у износу већем од 230 милиона динара, за више од 3.100 самосталних уметника. Самостални уметници чији статус је утврђен од стране репрезентативног удружења у култури добиће помоћ у висини од две минималне зараде, које ће бити исплаћене у јулу и августу.

https://www.srbija.gov.rs/vest/537048/vlada-usvojila-predlog-rebalansa-budzeta-za-2021-godinu.php

Dejan Simonovic