Славица Гароња (Радованац)

Славица Гароња (Радованац)

Славица Гароња (Радованац) је рођена 2.03.1957. у Београду. На Филолошком факултету (Југословенске књижевности и српскохрватски језик) дипломирала 1980. године, магистрирала (1987) и докторирала (2004) из области народне књижевности. Кретања у служби: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ (1986-1991), Трговачка школа (1992-2005), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац (2005-до данас).

Белетристика

 • Под месечевим луком, роман (Рад, Београд, 1992; Библиотека Знакови поред пута); остала изд., 1998, 2001, 2009)
 • Deveta kuća , putopisna proza (Altera, Beograd, 1994)
 • Исповедање тишине, песме (Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд, 1996)
 • Мој предак је дрво, поеме (Књижевно друштво „Свети Сава“), Београд, 2007. (Песничка мануфактура Београдске мануфактуре снова)
 • Изидина копча, приповетке (Српска књижевна задруга, Београд, 2013. Библиотека Савременик)
 • Повратак у Аркадију, роман (Српске књижевне задруге, Београд, 2014, 106. плаво коло, књ. 706; Награда „Печат времена“)
 • Парусија, гласови испод папрати: роман (Прометеј, Нови Сад, 2018)
 • Под Месечевим луком, роман (Српска књижевна задруга, Београд, 2018, Мала библиотека, 5. издање)

Књижевна критика и књижевна наука

 • Из сенке: критике, огледи и мали есеји , Књижевна омладина Србије, Београд, 2003.
 • Жена у српској књижевности , Дневник, Нови Сад, 2010. (Библиотека Легат; књ. 7)
 • Жене говоре: разговори са књижевним савременицама једног столећа (Алтера, Београд, 2013; Библиотека Калем преко)
 • Српска књижевна Крајина: од баштине до егзодуса (Прометеј, Нови Сад, 2015)
 • Жена и идеологија: у српској књижевности (ФИЛУМ, Крагујевац, 2017; Библиотека Црвена линија)

Фолклористика

 • Народне песме славонске границе , Народна књига, Београд, 1987. (Библиотека Расковник, књ. 6)
 • Народне приче са Папука , Књижевно друштво „Сава Мркаљ“, Нови Сад, 1996.
 • Антологија српске народне лирско-епске поезије војне крајине , Стручна књига, Београд, 2000.
 • Српско усмено књижевно наслеђе војне крајине : у записима 18, 19 и 20. века, Чигоја штампа, Београд, 2008.
 • Од Цариграда до Будима: аспекти усменог песништва; савремена књижевност на фолклорној матрици (Академска књига, Нови Сад, 2014; библиотека Хоризонти)

Заступљеност у књижевним лексиконима и речницима

 • Ко је Ко: писци из Југославије ; приредио Милисав Савић, „Ошишани јеж“, Београд, 1994, стр.53.
 • Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури, Академска књига, Нови Сад, 2011 ( под одредицом Гинокритика; аут. Биљана Дојчиновић), стр. 75-76.
 • СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, ТОМ III , Књига I. Слово Г, ГАРОЊА-РАДОВАНАЦ Славица (аутори прилога С. Самарџија и М. Недић); Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад – Београд, 2018, стр. 125-126.

Заступљеност у књижевно-историјским прегледима

 • Душан Иванић, Књижевност Српске Крајине, БИГЗ, Београд, 1998.
 • Анђелко Анушић, Да мртви и живи буду на броју, Звоник, Београд, 2002.
 • Анђелко Анушић,Мркаљев ламент, Ослобођење, Српско Сарајево, 2002.
 • Душан Иванић, Врела у Врлети, СКД Просвјета, Загреб, 2009.

Заступљеност у песничким антологијама

 • Перо Зубац, Пелуд света, књ. 5, БМГ, Београд, 1997 (Авгутовска песма), стр. 91.
 • 50 песника за 50 година Новог Београда, НБ „Вук Караџић“, Нови Београд, 1998 (Песма), стр.43.
 • Мирослав Лукић, Несебичан музеј: српско песништво од 1938-1998, 1. и 2. издање, Заветине, Пожаревац, 1998 (Староегипатска молитва), стр. 91-93.
 • Врт Тајни: Антологија српске женске приповетке до 1950. (Vukotić media, Београд, 2016)
 • Врт Наде: антологија српске женске приповетке од 1950. до данас (Vukotić media, Београд, 2017)