Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи

Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи   Петак, 2. новембар у 20 часова Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд Разговори с разлогом Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи (Крaљeвo : Нaрoднa библиoтeкa „Стeфaн Првoвeнчaни“, 2017, Eдициja Пoвeљa. Библиoтeкa Пoeзиja нaстaje)… Continue Reading