Где се гура култура?

Тринаест питања о културној политици упућена креаторима политичког живота

Култура је државно пасторче. Осиромашена је, гурнута у запећак.

Култура није чак ни предизборна тема, ни делић обећања.

Желећи да подстакне размишљања о културној политици Српско књижевно друштво, репрезентативно удружење у култури (www.skd.rs), поставља само нека од безбројних   –питања странкама – учесницима на изборима 2022. и свим актерима културног живота и целокупној јавности.

Српско књижевно друштво такође позива све медије да се озбиљно позабаве културном политиком и организују низ дебата на ову тему.

1. Сматрате ли да је уметнички рад и, уопште, рад у култури одговарајуће плаћен? Шта бисте предузели у смислу побољшања материјалног статуса уметника?

2. Сматрате ли да треба наставити с политиком штедње у култури и њеног сиромашења и маргинализовања?

3. За колики буџет за културу се залажете, изражено у динарима, у процентима буџета, постотку БДП-а?

4. Сматрате ли да је у реду да буџет за културу буде мањи од буџета за затворе?

5. Како бисте организовали конкурсе за пројекте у култури:
– Како бисте обезбедили да се о пројектима одлучује на основу квалитета програма, а не других утицаја?
– Хоћете ли отворити могућност финансирања вишегодишњих пројеката?
– Хоћете ли се старати да новац намењен програмима у култури буде на располагању правовремено, већ почетком године, не са вишемесечним кашњењем?

6. Како бисте организовали и којим износом финансирали представљање српске културе у иностранству?

7. Подржавате ли оснивање Центра за књигу?

8. Да ли бисте, и како, утицали на могућност да култура буде присутнија у медијима, посебно у електронским, оним с националном фреквенцијом?

9. Како бисте остварили равномерни регионални развој у области културне политике?

10. Како бисте решавали статус самосталних уметника, како у погледу могућности зараде, тако и достојанствене пензије и права на лечење?

11. Култура је загушена административним процедурама које постају саме себи сврха. Шта ћете учинити како би се култура дебирократизовала?

12. Спровођење културне политике прелива се на све сегменте друштва, одакле бисте почели?

13. Да ли познајети и да ли пратите неки модел који би био узор за културну политику Републике Србије?

Ово су само нека од бројних питања на која желимо да скренемо пажњу креаторима политике у култури и целокупној јавности.

Српско књижевно друштво

Београд, 10. 03. 2022.

Ово су само нека од бројних питања на која желимо да скренемо пажњу креаторима политике у култури и целокупној јавности.

Српско књижевно друштво

Београд, 10. 03. 2022.

Dejan Simonovic