ИЗАБРАНА НОВА ГЛАВНА УРЕДНИЦА КЊИЖЕВНОГ МАГАЗИНА

ИЗАБРАНА НОВА ГЛАВНА УРЕДНИЦА

КЊИЖЕВНОГ МАГАЗИНА

 

На седници Управног одбора Српског књижевног друштва, одржаној 2. октобра 2019. године, за главну и одговорну уредницу Књижевног магазина избрана је Слађана Илић.

Мандат Слађане Илић почиње 1. јануара 2020. године.

На конкурс за главног и одговорног уредника/уредницу Књижевног магазина пристигле су 4 пријаве. Конкурисали су Слађана Илић, Ненад Милошевић, Драгица Ужарева и Бојан Самсон.

Истакнуто је да су све пристигле пријаве на свој начин занимљиве али да се пријава Слађане Илић издваја тиме што делатност Књижевног магазина смешта у одговарајући културни контекст као и нагласком који је ставља на занемарену а веома важну књижевну критику. Истакнути су и младост и квалитет предложене редакције те агилност главне уреднице.

Редакција коју води Слађана Илић ће радити у следећем саставу:

Филип Грбић, уредник за рубрику о културној политици, културној историји Срба и прилога из антропологије, психологије, социологије, филозофије и историје

Борис Булатовић, уредник за књижевну критику (за прилоге страних слависта)

Јана Алексић, уредница за књижевну критику (за прилоге домаћих критичара) и  уредница за поезију

Марко Крстић, уредник за прозу

Слађана Илић, уредница за поезију и афористику

 

Сажета биографија Слађане Илић

Рођена у Краљеву. Доктор књижевних наука.

До сада је уређивала часописе Наш траг (Велика Плана) и Градина (Ниш)

Књиге

(2018): Државна животиња: политика и људи у причама Радована Белог Марковића [научна монографија]. Лајковац: Градска библиотека;

(2014): Ženski u sto tehnika [приче]. Beograd: Dereta.
(2005): Нешто се ипак догодило: огледи о савременој српској прози сезоне 20002004. [књижевна критика]. Зрењанин: Агора.

 

Dejan Simonovic