ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА/УРЕДНИЦУ „КЊИЖЕВНОГ МАГАЗИНА“

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА

ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА/УРЕДНИЦУ

„КЊИЖЕВНОГ МАГАЗИНА“

Српско књижевно друштво (СКД) расписује конкурс за место главног и одговорног уредника/уредницу часописа „Књижевни магазин“.

Право учешћа на конкурсу имају сви чланови СКД-а.

Кандидати су дужни да у пријави за Конкурс пошаљу:

  • биобиблиографију;
  • образложену уређивачку концепцију;
  • имена чланова редакције и рубрика које ће уређивати (доставити и биобиблиографије предложених чланова редакције).

Пријаве се достављају у електронском облику на електронску адресу СКД-а srpskoknjizevno@gmail.com.

Рок за подношење пријава је 8. март 2023. године.

Управни одбор ће одлуку о новом главном уреднику/уредници „Књижевног магазина“ донети до 18. марта 2023. године.

Мандат главном уреднику/уредници почиње 20. марта 2023. и траје четири године уз могућност поновног избора.

 

НАПОМЕНА УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА

„Књижевни магазин“ се финансира пројектно. Износ расположивих средстава за уредничке и сарадничке хонораре, те штампарске и друге трошкове, зависи од резултата годишњих конкурса Министарства културе и информисања и Секретаријата за културу града Београда или евентуалних донација из других извора.

Ненад Милошевић

председник Управног одбора СКД

У Београду  20. 02. 2023.

Dejan Simonovic