Лука Бешлагић Теорије експерименталне текстуалне продукције

beslagiclukateorijenaslovnanetЛУКА БЕШЛАГИЋ
ТЕОРИЈЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ТЕКСТУАЛНЕ ПРОДУКЦИЈЕ

Понедељак, 25. децембар у 20 часова
Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Разговори с разлогом:
Лука Бешлагић „Теорије експерименталне текстуалне продукције“
Факултет за медије и комуникације, Београд, 2017.

Учествују:
Дубравка Ђурић
Мишко Шуваковић
Ирена Јаворски
и аутор

Уређује и води Дејан Симоновић

Појмом „експериментална текстуална продукција“ означавају се различите неконвенционалне књижевне праксе које се, почевши од појаве послератних неоавангардних текстуалних покрета, поступно везују за метајезичку ауторефлексију и продор теоријског говора у тело првостепеног дискурса књижевности. Тако настали модуси субверзивне текстуалности захтевају нове форме теоретизације, које се проблематизују у књизи Луке Бешлагића.
Кроз три централна поглавља обрађују се три теоријско-проблемска оквира: (1) радикални лингвистички скептицизам и језичко-критичка позиција немачко-аустријске филозофије језика; (2) француска структуралистичка и постструктуралистичка епистемологија текстуалности; (3) релација теоријског и књижевног писма, којом се испитују сложени процеси уодношавања та два дискурзивна регистра, те немогућност да се ови дискурси разграниче.
Теоретизација експерименталне текстуалне продукције мора уважити савремене трансдисциплинарне теоријске приступе, али и усвојити трансдисциплинарно хибридно писмо – облик теоретизације који специфичности теоријског дискурса полижанровски повезује са реторичким стратегијама књижевности.

Лука Бешлагић (Београд, 1985) завршио је основне студије на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, где је стекао и звање мастера комуникологије. На докторском студијском програму Трансдисциплинарне студије савремене уметности и медија, при ФМК, одбранио је докторску дисертацију „Теорије савремене експерименталне текстуалне продукције“. Бави се хибридним трансдисциплинарним теоријама у пољу хуманистике. Објављује радове у научним, стручним и књижевним часописима (AM: Journal of Art and Media Studies, ProFemina, Српска политичка мисао, Преплитања и укрштања: хибридност у књижевности, Агон, Proletter). Аутор је експерименталних текстова који материјализују описана теоријска истраживања, те књиге Два говора романа (2012), у којој се полижанровски уодношавају теоријски и књижевни дискурс. Ради као доцент на Факултету за медије и комуникације.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic