Подршка Удружењу ликовних уметника Србије

Подршка Удружењу ликовних уметника Србије

Српско књижевно друштво снажно подржава захтев Удружења ликовних уметника Србије да се на трајан и одржив начин реши питање Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ склапањем уговора који би подразумевао да УЛУС на неодређено време добије право на управљање овим простором и његово бесплатно коришћење, те на остваривање добити за одржавање објекта.
Захтев је разуман и оправдан. Не постоји ниједан ваљан разлог да се надлежни државни органи о њега оглуше.
Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“ је замишљен и грађен за потребе ликовних уметника и тако треба и да остане.
Неприхватљиво је објекте као што је „Цвијета Зузорић“, и друге објект културе, препустити пропадању и држати у стању привремености, вероватно у ишчекивању каквог „инвеститора“.
Ствар је јасна, једноставно и брзо решива, без одуговлачења формирањем „радне групе“.
Подсећамо да је пре сто година, у фебруару 1923. године, на иницијативу Бранислава Нушића, организован бал Хиљаду и друга ноћ, уз учешће најзначајнијих стваралаца тог времена, чији је приход намењен управо изградњи „Цвијете Зузорић“.
Не би никако ваљало да, век касније, овај уметнички павиљон прогута две хиљаде двадесет трећа ноћ, која би (не)одговорне актере претворила у ликове Нушићеве комедије.

Српско књижевно друштво

У Београду, 15. 11. 2023.

Dejan Simonovic