ПРИЈАВА САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА ПОЧЕВ ОД ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА 2024. ГОДИНЕ

За стицање статуса почев од 1. јула 2024. године пријава се подноси до 25. јуна.

Право пријављивања на конкурс имају сви заинтересовани/е уметници/е, држављани Републике Србије, који/е делују у области књижевног стваралаштва, независно од тога да ли су у чланству СКД-а, а нису пријављени на обавезно социјално осигурање по билом код другом основу а испуњавају услове које можете наћи овде…

Да бисте се пријавили на конкурс потребно је да се јавите на имејл адресу skdsamostalci@gmail.com са кога ћете добити потребне обрасце и упутство за стицање статуса.

Dejan Simonovic