Конкурс за самосталце

Српско књижевно друштво стекло је статус репрезентативности 2011. године и у складу са тим додељује статус самосталног/не уметника/це, онако како је то дефинисао Закон о култури.

Право пријављивања на конкурс имају сви заинтересовани/е уметници/е који/е делују у области књижевности, независно од тога да ли су у чланству СКД-а.

Да бисте се пријавили на конкурс потребно је да доставите следећу документацију:

  1. Захтев за стицање статуса самосталног/е уметника/це (образац можете преузети овде или у канцеларији СКД-а).
  2. Биографија и библиографија
  3. Објављене књиге (опционо)
  4. Копије објављених радова (опционо)
  5. Изводи из критике (опционо)
  6. Видео и аудио документација (опционо)

Наведену документацију можете доставити штампано на адресу Српско књижевно друштво, Француска 7 или на мејл: srpskoknjizevno@gmail.com

Ближе критеријуме за стицање статуса самосталног уметника као и о самом статусу можете наћи у Правилнику о условима за стицање статуса који можете преузети овде.

Са поступком стицања статуса самосталног уметника се можете упознати у документу: Упутство за стицање статуса СУ (преузети овде).

За додатне информације можете се обратити на наведену мејл адресу или на телефон 011/2628892.