Пријава самосталних уметника за први квартал 2023. године

Уметници и стручњаци у кулутури, који желе да остваре самосталног уметника за подручје књижевног стваралаштва, могу да поднесу захтев имејлом на srpskoknjizevno@gmail.com.

Право пријављивања на конкурс имају сви заинтересовани/е уметници/е, држављани Републике Србије, који/е делују у области књижевног стваралаштва, независно од тога да ли су у чланству СКД-а, а нису пријављени на обавезно социјално осигурање по билом код другом основу а испуњавају услове које можете наћи овде…

Да бисте се пријавили на конкурс потребно је да се јавите на имејл адресу srpskoknjizevno@gmail.com са кога ћете добити потребне обрасце и упутство за стицање статуса.

  1. Захтев за стицање статуса самосталног/е уметника/це (биће вам достављен имејлом као остала документација).
  2. Биографију и библиографију
  3. Очитану личну карту (или фотокопирану ако није чипована)
  4. Изјаву да нисте  пријављени на обавезно социјално (ПИО и здравство) осигурање по било ком другом основу.
  5. Податке о школској спреми са скеном дипломе навјшег завршеног степена
  6. Примерке објављених књига у штампаном или пдф облику (опционо)
  7. Копије или скенове објављених радова (опционо)
  8. Изводе из критике (опционо)
  9. Линкове видео и аудио документације (опционо)

Наведену документацију можете достављате на имејл: srpskoknjizevno@gmail.com

Ближе критеријуме за стицање статуса самосталног уметника као и о самом статусу можете наћи у Правилнику о условима за стицање статуса који можете преузети овде.

За додатне информације можете се обратити на наведену мејл адресу или на телефон 011/2628892.

Dejan Simonovic