Репрезентативност Српског књижевног друштва: Решење 2019. године

На предлог Комсисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури, министар културе и информисања Владан Вукосављевић донео је, 14. јануара 2019. године, Решење број 022-05-2/2019-3 којим се Српском књижевном друштву утврђује статус репрезентативног удружења у култури за територију Републике Србије, за подручје културе КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО.

Решење можете преузети овде.

Dejan Simonovic